FANDOM


Augmented Heraldry

昇華する紋章 Augment Medallion

Augmented Heraldry WSUP
Kana オーグメント・メダリオン
Romanizacja nazwy Ōgumento Medarion
Tłumaczenie nazwy ang. Udostojniona heraldyka
jap. Medalion udostojnienia
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Field Field Spell
Prędkość 1
Kod 59048135
Tekst karty
Psychic-Type Xyz Monsters on the field cannot be targeted by Spell/Trap effects. Once per turn: You can discard 1 "Heraldic Beast" monster; add 1 "Heraldry" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Augmented Heraldry". You cannot Normal or Special Summon monsters during the turn you activate this effect, except Psychic-Type Xyz Monsters and "Heraldic Beast" monsters (even if this card leaves the field).
Tłumaczenie
Xyz-potwory typu Psychic znajdujące się na polu nie mogą stać się celem efektów zaklęć i pułapek. Raz na turę: możesz odrzucić 1 potwora "Heraldic Beast"; dodaj 1 kartę zaklęcia/pułapki "Heraldry" ze swojej talii to swojej ręki, oprócz "Augmented Helaldry". Nie możesz normalnie i specjalnie przyzywać potworów podczas tury, w której aktywowałeś ten efekt, nie licząc Xyz-potworów typu Psychic i potworów "Heraldic Beast" (nawet gdy ta karta opuści pole).
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.