FANDOM


Berserk Scales

蛮勇鱗粉

Berserk Scales GAOV
Kana バーサーク・スケールス
Romanizacja nazwy Bāsāku Sukērusu
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty QuickPlay Quick-Play Spell
Prędkość 2
Kod 52497105
Tekst karty
Target 1 face-up monster you control (except a monster that is attacking directly); it gains 1000 ATK but cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, and in the End Phase of this turn, it loses 2000 ATK.
Tłumaczenie
Wybierz 1 odkrytego potwora, którego kontrolujesz (z wyjątkiem potwora, który atakuje bezpośrednio); zyskuje on 1000 ataku, ale nie może atakować twojego przeciwnika bezpośrednio do końca tej tury, a w fazie końcowej tej tury, traci 2000 ataku.
Zestawy
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.