FANDOM


Celestia

異層空間

Celestia NECH
Kana いそうくうかん
Romanizacja nazwy Isō Kūkan
Tłumaczenie nazwy jap. Przestrzeń heterofazowa
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Field Field Spell
Prędkość 1
Kod 43912676
Tekst karty
All Wyrm-Type monsters gain 300 ATK and DEF. Once per turn: You can banish 3 Wyrm-Type monsters from your Graveyard, then target 1 card on the field; destroy it.
Tłumaczenie
Wszystkie potwory typu Wyrm zyskują 300 punktów ataku i obrony. Raz na turę: możesz zbanować 3 potwory typu Wyrm ze swojego cmentarzyska, po czym obrać za cel 1 kartę na polu; zniszcz ją.
Zestawy
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.