FANDOM


Chaos Seed

混沌の種

Chaos Seed DUEA
Kana こんとんのたね
Romanizacja nazwy Konton no Tane
Tłumaczenie nazwy Ziarno chaosu
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 76766706
Tekst karty
If you control both LIGHT and DARK monster(s): You can target 1 of your banished LIGHT or DARK Warrior-Type monsters; add it to your hand. You can only activate 1 "Chaos Seed" per turn.
Tłumaczenie
Gdy kontrolujesz potwora/y zarówno o atrybucie ŚWIATŁA jak i MROKU; możesz obrać za cel 1 ze swoich zbanowanych ŚWIETLNYCH lub MROCZNYCH potworów typu Warrior; dodaj ten cel do swojej ręki. Możesz aktywować tylko 1 kartę "Chaos Seed" na turę.
Zestawy
Ciekawostki
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.