FANDOM


Cybernetic Fusion Support

サイバネティック・フュージョン・サポート

Cybernetic Fusion Support CROS
Romanizacja nazwy Saibanetikku Fyujōn Sapōto
Tłumaczenie nazwy Wsparcie cybernetycznej fuzji
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty QuickPlay Quick-Play Spell
Prędkość 2
Kod 58199906
Tekst karty
Pay half your LP; once, if you Fusion Summon a Machine-Type Fusion Monster this turn, you can banish monsters from your hand, Graveyard, and/or your side of the field as the Fusion Materials. You can only activate 1 "Cybernetic Fusion Support" per turn.
Tłumaczenie
Zapłać połowę swoich punktów życia; raz podczas tej tury, jeśli fuzyjnie przyzwiesz fuzyjnego potwora typu Machine, możesz zbanować potwory z twojej ręki, cmentarzyska i/lub twojej strony pola jako materiały fuzyjne. Możesz aktywować tylko 1 kartę "Cybernetic Fusion Support" na turę.
Zestawy
Anime
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.