FANDOM


De-Spell

魔法除去

DeSpell
Kana まほうじょきょ
Romanizacja nazwy Mahō Jokyo
Tłumaczenie nazwy Usunięcie magii
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 19159413
Tekst karty
Select 1 Spell Card on the field and destroy it. If the selected card is Set, pick up and see the card. If it is a Spell Card, it is destroyed. If it is a Trap Card, return it to its original position.
Tłumaczenie
Wybierz 1 kartę zaklęcia na polu i zniszcz ją. Jeśli wybrana karta jest ustawiona, podnieś ją i zobacz co to za karta. Jeśli jest to zaklęcie, zostaje ona zniszczona. Jeśli to karta pułapka, wraca ona do swojej pierwotnej pozycji.
Zestawy
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.