FANDOM


Infernal Flame Vixen
Infernal Flame Vixen CBLZ
Japońskie imię ヘルフレイムゴースト
Romaji Heru Fureimu Gōsuto
Stopień 4 RankRankRankRank
Atrybut Fire FIRE
Typ Pyro/Xyz/Effect
Atak i obrona 2200/2000
Kod 58712976
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Infernal Flame Vixen (jap. ヘルフレイムゴースト Heru Fureimu Gōsuto, "Hell Flame Ghost") – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

2 Pyro-Type Level 4 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card gains 500 ATK until your opponent's End Phase. When this card with 2500 or more ATK is destroyed: Target 3 monsters in any Graveyard(s); banish those targets.

Tłumaczenie Edytuj

2 potwory typu Pyro na poziomie 4
Raz na turę: Możesz odłączyć 1 Xyz-Materiał od tej karty; zyskuje ona 500 ataku do fazy końcowej twojego przeciwnika. Gdy ta karta mając 2500 lub więcej ataku zostaje zniszczona: Wybierz 3 potwory, z któregokolwiek cmentarza; usuń je.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Status Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki