FANDOM


Number C39: Utopia Ray Victory

CNo.39希望皇ホープレイ・ヴィクトリー

NoC39 Utopia Ray Victory JOTL.png
Kana カオスナンバーズ39きぼうおうホープレイ・ヴィクトリー
Romanizacja imienia Kaosu Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpurei Vikutorī
Tłumaczenie imienia jap. Liczba C39: Cesarz Nadziei, Hope Ray Victory
Stopień 5 Rank.pngRank.pngRank.pngRank.pngRank.png
Atrybut Light.png LIGHT
Typ potwora Warrior/Xyz/Effect
Atak i obrona 2800/2500
Kod 87911394
Materiały 3 potwory na poziomie 5
Tekst karty
If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card has a "Utopia" monster as an Xyz Material, it gains this effect.
● When this card declares an attack on a face-up monster your opponent controls: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate that opponent's face-up monster's effects, also this card gains ATK equal to that opponent's monster's ATK. These changes last until the end of this turn.
Tłumaczenie
Kiedy ta karta atakuje, twój przeciwnik nie może aktywować żadnych kart zaklęć/pułapek, aż do zakończenia kroku obrażeń. Gdy ta karta ma potwora "Utopia" dołączonego jako Xyz-materiał, zyskuje następujący efekt:
● Gdy ta karta zadeklaruje atak na odkrytym potworze kontrolowanym przez przeciwnika: Możesz odłączyć 1 Xyz-materiał od tej karty; anuluj efekty tego odkrytego potwora, poza tym ta karta zyskuje atak równy atakowi tego potwora. Te zmiany trwają do czasu zakończenia tej tury.
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki