FANDOM


Pendulum Rising

ペンデュラム・アライズ Pendulum Arise

Pendulum Rising CROS
Romanizacja nazwy Pendyuramu Araizu
Tłumaczenie nazwy Wzniesienie wahadła
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 74926274
Tekst karty
Send 1 monster you control to the Graveyard; Special Summon from your Main Deck, 1 Pendulum Monster with the same Level as the sent monster's original Level, but destroy it during the End Phase. You can only activate 1 "Pendulum Rising" per turn.
Tłumaczenie
Wyślij 1 kontrolowanego przez ciebie potwora na cmentarzysko; specjalnie przyzwij z twojej głównej talii 1 wahadłowego potwora o takim samym poziomie co oryginalny poziom wysłanego potwora, ale zniszcz go podczas fazy końcowej. Możesz aktywować tylko 1 kartę "Pendulum Rising" na turę.
Zestawy
Ciekawostki
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.