FANDOM


Powerful Rebirth

強化蘇生

Powerful Rebirth CROS
Kana きょうかそせい
Romanizacja nazwy Kyōka Sosei
Tłumaczenie nazwy ang. Potężne odrodzenie
jap. Wzmocnione wskrzeszenie
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 84298614
Tekst karty
Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; Special Summon that target. Its Level is increased by 1 and ATK and DEF by 100. When that monster is destroyed, destroy this card.
Tłumaczenie
Aktywuj tę kartę, obierając za cel 1 potwora na poziomie 4 lub niższym na twoim cmentarzysku; specjalnie przyzwij ten cel. Jego poziom zostaje zwiększony o 1, a atak i obrona o 100. Gdy ten potwór zostanie zniszczony, zniszcz tę kartę.
Zestawy
Anime
Gry
Ciekawostki
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.