FANDOM


Premature Burial

早すぎた埋葬

Premature Burial LCJW.png
Kana はやすぎたまいそう
Romanizacja nazwy Hayasugita Maisō
Tłumaczenie nazwy Przedwczesny pogrzeb
Rodzaj karty Spell icon.png SPELL CARD
Właściwość karty Equip.svg Equip Spell
Prędkość 1
Kod 70828912
Tekst karty
Activate this card by paying 800 Life Points, then target 1 monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Attack Position and equip it with this card. When this card is destroyed, destroy the equipped monster.
Tłumaczenie
Aktywuj tę kartę płacą 800 punktów życia, po czym obierz za cel 1 potwora na twoim cmentarzysku; specjalnie przyzwij ten cel w odkrytej pozycji ataku i wyposaż w tę kartę. Gdy ta karta zostanie zniszczona, zniszcz wyposażone potwora.
Zestawy
Anime
Manga
Gry
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki