FANDOM


Soul of Silvermountain

銀嶺の巨神

Soul of Silvermountain REDU.png
Kana ぎんれいのきょしん
Romanizacja imienia Ginrei no Kyoshin
Stopień 3 Rank.pngRank.pngRank.png
Atrybut Earth.png EARTH
Typ potwora Rock/Xyz/Effect
Atak i obrona 1800/2200
Kod 91895091
Materiały 2 ZIEMNE potwory na poziomie 3
Tekst karty
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 Set card in your opponent's Spell & Trap Card Zone; it cannot be activated while this card is face-up on the field. If this card destroys an opponent's monster by battle while it has Xyz Material: You can target 1 EARTH monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position.
Tłumaczenie
Raz na turę: Możesz odłączyć 1 Xyz-Materiał od tej karty, aby wybrać jedną ustawioną kartę w strefie kart zaklęć i pułepk twojego przeciwnika; nie może ona zostać aktywowana podczas gdy ta karta znajduje się odkryta na polu. Jeśli ta karta zniszczy potwora przeciwnika w walce, mając Xyz-Materiał: Możesz wybrać jednego ZIEMNEGO potwora ze swojego cmentarza; specjalnie przyzwij go w odkrytej pozycji obronnej.
Zestawy
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki