FANDOM


Speedroid Terrortop
Speedroid Terrortop HSRD
Japońskie imię SRベイゴマックス
Kana スピードロイドベイゴマックス
Romaji Supīdoroido Beigomakkusu
Polskie tłumaczenie ang. Speedroid - Bąk terroru
Poziom 3 LevelLevelLevel
Atrybut Wind WIND
Typ Machine/Effect
Atak i obrona 1200/600
Kod 81275020
Archetyp/seria roid, Speedroid
Wspiera archetyp Speedroid
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Speedroid Terrortop (jap. SRベイゴマックス Supīdoroido Beigomakkusu) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand, except "Speedroid Terrortop". You can only use this effect of "Speedroid Terrortop" once per turn.

Tłumaczenie Edytuj

Jeśli nie kontrolujesz żadnych potworów, możesz specjalnie przyzwać tę kartę (ze swojej ręki). Jeśli ta karta zostanie normalnie lub specjalnie przyzwana: możesz dodać do swojej ręki 1 potwora "Speedroid" ze swojej talii, oprócz "Speedroid Terrortop". Możesz skorzystać z tego efektu "Speedroid Terrortop" tylko raz na turę.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Anime Edytuj

Status Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.