FANDOM


Spellbook Library of the Heliosphere

魔導書庫ソレイン Madōshoko Solein

Spellbook Library of the Heliosphere ABYR.png
Kana まどうしょこソレイン
Romanizacja nazwy Madōshoko Sorein
Tłumaczenie nazwy ang. Biblioteka ksiąg zaklęć Heliosfery
jap. Archiwum ksiąg zaklęć - Solein
Rodzaj karty Spell icon.png SPELL CARD
Właściwość karty Normal.png Normal Spell
Prędkość 1
Kod 20822520
Tekst karty
If you have 5 or more "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard: Reveal the top 2 cards of your Deck, add any revealed "Spellbook" Spell Cards to your hand, and shuffle any remaining cards into the Deck. You can only activate 1 "Spellbook Library of the Heliosphere" per turn. You cannot activate any Spell Cards the turn you activate this card, except "Spellbook" Spell Cards.
Tłumaczenie
Jeśli masz 5 lub więcej kart zaklęć "Spellbook" na swoim cmentarzysku: odkryj 2 karty ze szczytu swojej talii i dodaj każdą kartę "Spellbook" odkrytą w ten sposób do swojej ręki, po czym włóż pozostałe karty z powrotem do talii. Możesz aktywować tylko 1 kartę "Spellbook Library of the Heliosphere" na turę. Nie możesz aktywować żadnego zaklęć podczas tury, w której aktywowałeś tę kartę, nie licząc zaklęć "Spellbook".
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki