FANDOM


Temple of the Kings

王家の神殿

Temple of the Kings SDMA.png
Kana おうけのしんでん
Romanizacja nazwy Ōke no Shinden
Tłumaczenie nazwy ang. Świątynia Królów
jap. Świątynia Rodziny Królewskiej
Rodzaj karty Spell icon.png SPELL CARD
Właściwość karty Continuous.svg Continuous Spell
Prędkość 1
Kod 29762407
Tekst karty
The controller of this card can activate Trap Cards the same turn they are Set. If you control "Mystical Beast of Serket" and this card, you can send both to the Graveyard to Special Summon 1 monster from your hand, Deck or Extra Deck.
Tłumaczenie
Kontrolujący tę kartę może aktywować karty pułapki w tej samej turze, w której zostały ustawione. Jeśli kontrolujesz "Mystical Beast of Serket" i tę kartę, możesz wysłać obie na cmentarz, aby specjalnie przyzwać 1 potwora z ręki, talii lub dodatkowej talii.
Zestawy
Gry
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki